Organizatori

team member

Marko Lukić

Glavni organizator

Telefon: +(381) 69 475 6637

E-mail: marko.lukic@best.eu.org

 

team member

Petar Martinović

Koordinator za društvene delatnosti

Telefon: +(381) 62 805 1951

E-mail: petar.martinovic@best.eu.org

 

team member

Katarina Dautović

Koordinator za odnose sa kompanijama

Telefon: +(381) 65 898 0129

E-mail: katarina.dautovic@best.eu.org

 

team member

Marija Nešković

Koordinator za logistiku

Telefon: +(381) 64 376 1819

E-mail: marija.neskovic@best.eu.org

 

team member

Zorana Matić

Koordinator za odnose sa javnošću

Telefon: +(381) 64 231 5067

E-mail: zorana.matic@best.eu.org

&nbsp

team member

Nina Brčić

Koordinator za odnose sa javnošću

Telefon: +(381) 64 277 6604

E-mail: nina.brcic@best.eu.org

 

team member

Dragana Bozalo

Akademik

Telefon: +(381)64 375 8887

E-mail: dragana.bozalo@best.eu.org