O BEST-u

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitična i nevladina studentska organizacija koja je u stalnom porastu. Još od 1989. godine obezbeđujemo komunikaciju i saradnju sa studentima u oblasti tehnike i tehnologije.

Danas, u 89 lokalnih BEST grupa u 30 zemalja Evrope svakodnevno radi na ostvarenju ovog cilja. Mi izgrađujemo dobro organizovanu, moćnu, mladu i inovativnu studentsku organizaciju.

20 godina nakon osnivanja brojimo preko 3000 aktivnih članova, a našu ciljnu grupu čini milion studenata tehnike koji studiraju na univerzitetima na kojima je BEST prisutan.